Místní knihovna Rad?ice
Naposledy aktualizováno: 20.2.2018
           

Vítání nového školního roku

Zveme místní rodi?e a d?ti na setkání v knihovn? v pátek 1. zá?í 2017 v 17.30h. Pro?? P?ivítáme školní rok. Pro 5 místních prv?á?ků je to poprvé a máme 3 druháky, kte?í jim ur?it? rádi poví, jak to ve škole chodí. Zveme ale i všechny další místní školáky s rodi?i, nikdo neodejte s prázdnou! Již brzy...!

 

 Hovo?it je vždycky o ?em...

V pátek 8. zá?í 2017 v 16.30h srde?n? zveme všechny zájemce do místní hospůdky na besedu s autorkou n?kolika knih Jarmilou Bachmannovou - tentokrát na téma Vypráv?nky z Podkrkonoší. Dozvíme se n?co o místních dialektech, poslechneme si zajímavé historky z vypráv?ní místních pam?tníků a možná bude možnost si knihu zakoupit. T?šíme se na co nejvyšší ú?ast. Tuto knihu bude možné zakoupit si na besed?.