Místní knihovna Radčice
Naposledy aktualizováno: 20.2.2018

Z historie knihovny podle obecní kroniky:

    V r.1941 byl knihovníkem jmenován pan František Šír, který byl pověřen

    nákupem knih. Od 1.června 1941 zastával funkci knihovníka řídící učitel

    Josef  Holubec.

    25.října 1945 byl zvolen knihovníkem pan Antonín Dobiáš, který zůstal

    v této funkci až do r. 1971.

    V době okupace za druhé světové války  byly knihovny "očišťovány" od

    knih spisovatelů jako Jirásek, Rais, Němcová,atd.

    V době normalizace v 70. letech se stalo něco podobného. Knihovny

    byly "očišťovány" od knih jiných spisovatelů: např. I. Klíma, J. Foglar,

    J. Procházka, J. Škvorecký, L. Vaculík, atd.