Místní knihovna Rad?ice
Naposledy aktualizováno: 20.2.2018

Z historie knihovny podle obecní kroniky:

    V r.1941 byl knihovníkem jmenován pan František Šír, který byl pov??en

    nákupem knih. Od 1.?ervna 1941 zastával funkci knihovníka ?ídící u?itel

    Josef  Holubec.

    25.?íjna 1945 byl zvolen knihovníkem pan Antonín Dobiáš, který zůstal

    v této funkci až do r. 1971.

    V dob? okupace za druhé sv?tové války  byly knihovny "o?išťovány" od

    knih spisovatelů jako Jirásek, Rais, N?mcová,atd.

    V dob? normalizace v 70. letech se stalo n?co podobného. Knihovny

    byly "o?išťovány" od knih jiných spisovatelů: nap?. I. Klíma, J. Foglar,

    J. Procházka, J. Škvorecký, L. Vaculík, atd.