Místní knihovna Rad?ice
Naposledy aktualizováno: 20.2.2018

Základní služby knihovny 

 • Výpůj?ky knih - ?tená?i si mohou vybrat knihy z více než ?ty?tisícového vlastního knihovního fondu, který je pravideln? obohacován vým?nnými soubory knih z M?stské knihovny v Jablonci n. Nisou
 • Výpůj?ky ?asopisů: Zahrádká?, Generace, Žena a život, Biblio, Instinkt 
 • Meziknihovní výpůj?ní služba - knihovnice může obstarat z jiné knihovny knihu, která není ve fondu knihovny.
 • Informa?ní služba - knihovnice pomůže uživatelům s vyhledáváním pot?ebných informací jak z pramenů uložených v knihovn?, tak i prost?ednictvím internetu.
 • Internet - uživatelé mohou ve výpůj?ní dob? knihovny (nebo po dohod? s knihovnicí) využít bezplatný p?ístup k internetu.
 • Psaní materiálů - zájemci si mohou na  PC vybaveném textovým editorem psát vlastní dokumenty.
 • Tisk, kopírování, skenování - uživatelé si na multifunk?ním za?ízení mohou tisknout výstupy z internetu, vlastní vytvo?ené materiály, mohou si po?ídit kopie, p?ípadn? oskenovat materiály do elektronické podoby.

 

  Nabídka pro naše ?tená?e i ne?tená?e:

            V minulém roce p?i revizi bylo v naší knihovn? vy?azeno v?tší 

            množství  beletrie . N?které tituly jsou tém?? nepoškozené .

            Proto všechny vy?azené knihy nabízíme zdarma  k výb?ru -

             každé pond?lí od 17 - 19 hodin.

             K vypůj?ení máme zase nový soubor z jablonecké knihovny

             a další zajímavé tituly zakoupené pro naši knihovnu, nap?.:

             Marie Doležalová : Kafe a cigárko

             Markéta Ba?ková : Mali?kost

             Eva Urbaníková : Nakresli mi vítr

              Vlastimil Vondruška : Mrtvý posel

              Evžen Bo?ek : Aristokratka ve varu          

              Josef Fousek : Smích je živá voda          atd

   K vypůj?ení nabízíme celou ?adu detektivek od  ?eských autorů i cizích -

   zájem je o severské detektivky..

 

V knihovn? je od 1.zá?í 2017 možnost vyzvednutí si pytlů na t?íd?ný odpad.

 

¨

 NOVINKY

Knihovna je od zá?í obohacena o nov? zakoupené knihy, nap?.: 

 • Davouze Marta - Dům v Bretani
 • Moriarty Liane - Sedmilhá?ky
 • Kmenta Jaroslav - Padrino Krej?í?
 • Clark M.Higgins - Celá v bílém
 • Hawkins Paula - Do vody
 • Devátá Ivanka - Jen jednou mladá
 • Javo?ická Vlasta - V nep?íznivé půd?
 • T?eštíková Radka - Osm
 • Pawlovská Halina - T?i metry vášn?
 • Monyová Simona - Osud m? má rád        aj.      

 

19.10.2017  

  Zapůj?ené knihy z fondu jablonecké knihovny:

 • K.Hoffmanová - Vrdlouhání
 • M.B.Rees - Betlémské vraždy
 • N.Roberts - Cizinec
 • R.T?eštíková - Dob?e mi tak
 • T.Patrick - Doktore,šťastný a veselý
 • R.Galbraith - Hedvábník
 • D.Nicholls - Jeden den
 • V.Vondruška - Králův dluh
 • H.M.Körnerová - Láska a zášť
 • A.Jakoubková - Manžel,který št?ká,taky kouše  aj.

 

       Pro d?ti máme k zapůj?ení tyto knihy:

 • Josífkův pekelný týden
 • Ko?i?iny kocourka Damiána
 • Kouzelný mlýnek
 • Povídání o Sazínkovi
 • ?ty?lístek -komiksy
 • Jak a kde žijí mlá?ata
 • Ani?ka v Austrálii
 • Jde sem lesem
 • Šmodrcha  aj.

 

Ostaní žánry: 

 • Zelené zást?ny na zahrad?
 • Základy práce s korálky
 • S d?tmi k?ížem krážem po ?echách
 • Tajemná místa Jizerských hor a ?eského ráje
 • Dekorování papíru
 • Africká kucha?ka
 • Kucha?ka - Deník Dity P.
 • Manipulativní rodi?e
 • Nalož to
 • Masáže-anatomie  aj. 

 

 

14.12.2017 

NOV? KNIHY V NAŠ? KNIHOVN? 

Do knihovny byly zakoupeny nové knihy pro malé i velké ?tená?e,nap?.

 • Jacobs Anne - Panský dům 
 • Viewegh Michal - Mráz p?ichází z Hradu
 • Nesbo Jo - Nemesis
 • Taylor Patrick - Doktore,vy jste se zamiloval
 • Devátá Ivanka - V oblaku dezinfekce
 • Moyes Jojo - Život po tob?
 • Moriarty Liane - Zamilovaná hypnotizérka
 • Hartl Patrik - Prvok,Šampón,te?ka a Karel
 • Steel Danielle - Kouzlo
 • Hoffmanová Klára - Cesty       aj.

 

Pro  d?ti a mlád?ž máme k zapůj?ení z nových knih nap?. 

 • Rowling J.K. - Harry Potter a Kámen mudrců
 • B?ezinová Ivona - za?arovaná t?ída
 • Nikli?ková Alexandra - Staré pov?sti ?eské
 • Tetourová Marie - ?íkám,?íkám pohádku  
 • Melounová Ivanka - Povídání se zví?átky
 • Kinney Jeff - Deník malého poseroutky            aj.